دانلود فایل صوتی و تصویری برنامه ی معرفت


18 ام بهمن ماه 92


فایل صوتی

فایل تصویری


جا دارد از دوستانمون در وبسایت آثار و اندیشه های حکیم دینانی کمال تشکر رو داشته باشیم که لینک های برنامه ی معرفت رو در اختیار عموم قرار می دهند.برچسب‌ها: اندیشه های حکیم فردوسی, استاد ابراهیمی دینانی
+ نوشته شده در شنبه نوزدهم بهمن 1392ساعت 22 توسط |

دانلود فایل صوتی و تصویری برنامه ی معرفت


11 ام بهمن ماه 92


فایل صوتی

فایل تصویری


جا دارد از دوستانمون در وبسایت آثار و اندیشه های حکیم دینانی کمال تشکر رو داشته باشیم که لینک های برنامه ی معرفت رو در اختیار عموم قرار می دهند.برچسب‌ها: اندیشه های حکیم فردوسی, استاد ابراهیمی دینانی
+ نوشته شده در شنبه دوازدهم بهمن 1392ساعت 22 توسط |

دانلود فایل صوتی و تصویری برنامه ی معرفت


4 ام بهمن ماه 92


فایل صوتی

فایل تصویری


جا دارد از دوستانمون در وبسایت آثار و اندیشه های حکیم دینانی کمال تشکر رو داشته باشیم که لینک های برنامه ی معرفت رو در اختیار عموم قرار می دهند.برچسب‌ها: اندیشه های حکیم فردوسی, استاد ابراهیمی دینانی
+ نوشته شده در یکشنبه ششم بهمن 1392ساعت 12 توسط |

دانلود فایل صوتی و تصویری برنامه ی معرفت


27 ام دی ماه 92


فایل صوتی

فایل تصویریبرچسب‌ها: اندیشه های حکیم فردوسی, استاد ابراهیمی دینانی
+ نوشته شده در شنبه بیست و هشتم دی 1392ساعت 15 توسط |

دانلود فایل صوتی و تصویری برنامه ی معرفت


20 ام دی ماه 92


فایل صوتی

فایل تصویریبرچسب‌ها: اندیشه های حکیم فردوسی, استاد ابراهیمی دینانی
+ نوشته شده در جمعه بیستم دی 1392ساعت 22 توسط |


دانلود فایل صوتی و تصویری برنامه ی معرفت


13 دی ماه 92


فایل صوتی

فایل تصویریبرچسب‌ها: اندیشه های حکیم فردوسی, استاد ابراهیمی دینانی
+ نوشته شده در شنبه چهاردهم دی 1392ساعت 9 توسط |


دانلود فایل صوتی و تصویری برنامه ی معرفت


6 دی ماه 92


فایل صوتی

فایل تصویریبرچسب‌ها: اندیشه های حکیم فردوسی, استاد ابراهیمی دینانی
+ نوشته شده در شنبه هفتم دی 1392ساعت 8 توسط |

دانلود فایل صوتی و تصویری برنامه ی معرفت


29 آذر 92


فایل صوتی

فایل تصویری


برچسب‌ها: اندیشه های حکیم فردوسی, استاد ابراهیمی دینانی
+ نوشته شده در جمعه بیست و نهم آذر 1392ساعت 21 توسط |

دانلود فایل صوتی و تصویری برنامه معرفت


22 آذرماه 92


فایل صوتی

فایل تصویری
برچسب‌ها: اندیشه های حکیم ابن سینا, سخن ابن سینا و بیان بهمنیار, استاد ابراهیمی دینانی
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و پنجم آذر 1392ساعت 10 توسط |

دانلود فایل صوتی و تصویری برنامه ی معرفت


15 آذرماه 92


فایل صوتی

فایل تصویریبرچسب‌ها: اندیشه های حکیم ابن سینا, سخن ابن سینا و بیان بهمنیار, استاد ابراهیمی دینانی
+ نوشته شده در یکشنبه هفدهم آذر 1392ساعت 15 توسط |

دانلود فایل صوتی و تصویری برنامه ی معرفت


8 آذر ماه 92


فایل صوتی

فایل تصویریبرچسب‌ها: اندیشه های حکیم ابن سینا, سخن ابن سینا و بیان بهمنیار, استاد ابراهیمی دینانی
+ نوشته شده در دوشنبه یازدهم آذر 1392ساعت 20 توسط |


دانلود قایل صوتی و تصویری برنامه ی معرفت


1 آذر 92


فایل صوتی

فایل تصویریروز جهانی فلسفه به همراه سخنرانی دکتر ابراهیم دینانی


فایل صوتی

فایل تصویری


گزارش کامل روز جهانی فلسفه از این وبسایتبرچسب‌ها: اندیشه های حکیم ابن سینا, سخن ابن سینا و بیان بهمنیار, استاد ابراهیمی دینانی
+ نوشته شده در جمعه یکم آذر 1392ساعت 23 توسط |

دانلود فایل صوتی و تصویری برنامه ی معرفت


24 آبان ماه 92


فایل صوتی

فایل تصویری

تماشای برنامه از آپارات (با تشکر از وبسایت معرفت)برچسب‌ها: اندیشه های حکیم ابن سینا, سخن ابن سینا و بیان بهمنیار, استاد ابراهیمی دینانی
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و هفتم آبان 1392ساعت 15 توسط |

دانلود فایل صوتی و تصویری برنامه معرفت


17 آبان 92


فایل صوتی

فایل تصویری

تماشای برنامه از آپارات (با تشکر از وبسایت معرفت)برچسب‌ها: اندیشه های حکیم ابن سینا, سخن ابن سینا و بیان بهمنیار, استاد ابراهیمی دینانی
+ نوشته شده در دوشنبه بیستم آبان 1392ساعت 16 توسط |


دانلود فایل صوتی و تصویری برنامه معرفت


10 آبان 92


فایل صوتی

فایل تصویری

تماشای برنامه از آپارات (با تشکر از وبسایت معرفت)برچسب‌ها: اندیشه های حکیم ابن سینا, سخن ابن سینا و بیان بهمنیار, استاد ابراهیمی دینانی
+ نوشته شده در سه شنبه چهاردهم آبان 1392ساعت 7 توسط |


دانلود فایل صوتی و تصویری برنامه معرفت


3 آبان 92


فایل صوتی

فایل تصویری

تماشای برنامه از آپارات (با تشکر از وبسایت معرفتبرچسب‌ها: اندیشه های حکیم ابن سینا, سخن ابن سینا و بیان بهمنیار, استاد ابراهیمی دینانی
+ نوشته شده در یکشنبه پنجم آبان 1392ساعت 22 توسط |


دانلود فایل صوتی و تصویری برنامه معرفت 


26 مهرماه 92


فایل صوتی

فایل تصویری


در این جلسه، استاد مطالب به واقع سهمناکی رو بیان کردن که باعث روشن تر شدن هرچه بیشتر 

عظمت اندیشه حکیم ابن سینا شد.برچسب‌ها: اندیشه های حکیم ابن سینا, سخن ابن سینا و بیان بهمنیار, استاد ابراهیمی دینانی
+ نوشته شده در شنبه بیست و هفتم مهر 1392ساعت 11 توسط |


دانلود فایل صوتی و تصویری برنامه معرفت 


19 مهرماه 92


فایل صوتی

فایل تصویری

تماشای برنامه از آپارات (با تشکر از وبسایت معرفت)برچسب‌ها: اندیشه های حکیم ابن سینا, سخن ابن سینا و بیان بهمنیار, استاد ابراهیمی دینانی
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و یکم مهر 1392ساعت 9 توسط |

دانلود فایل صوتی و تصویری برنامه معرفت


12 مهرماه 92


فایل صوتی

فایل تصویری

تماشای برنامه از آپارات (با تشکر از وبسایت معرفت)برچسب‌ها: اندیشه های حکیم ابن سینا, سخن ابن سینا و بیان بهمنیار, استاد ابراهیمی دینانی
+ نوشته شده در دوشنبه پانزدهم مهر 1392ساعت 15 توسط |


با تلاش دوستانمون در وبسایت 
آثار و اندیشه های حکیم دینانی و هماهنگی های انجام شده،

فایل صوتی کلاس درس آزاد استاد دینانی در دسترس شما تشنگان حقیقت قرار خواهد گرفت.


18 شهریور 92 

25 شهریور 92برچسب‌ها: کلاس آزاد, استاد ابراهیمی دینانی
+ نوشته شده در دوشنبه هشتم مهر 1392ساعت 20 توسط |


دانلود فایل صوتی و تصویری برنامه معرفت


5 مهرماه 92


این برنامه به بررسی رابطه ی جسم و روح و نفس و بدن از دیدگاه ابن سینا اختصاص یافت.


فایل صوتی

فایل تصویری

تماشای برنامه از آپارات (با تشکر از وبسایت معرفت)برچسب‌ها: اندیشه های حکیم ابن سینا, سخن ابن سینا و بیان بهمنیار, استاد ابراهیمی دینانی
+ نوشته شده در شنبه ششم مهر 1392ساعت 7 توسط |


دانلود فایل صوتی و تصویری برنامه معرفت


29 شهریورماه 92


ادامه بحث عقل و تفکر در اندیشه های ابن سینا در این برنامه پیگیری شد.


فایل صوتی

فایل تصویری

تماشای برنامه از آپارات (با تشکر از وبسایت معرفت)برچسب‌ها: اندیشه های حکیم ابن سینا, سخن ابن سینا و بیان بهمنیار, استاد ابراهیمی دینانی
+ نوشته شده در یکشنبه سی و یکم شهریور 1392ساعت 10 توسط |


دانلود فایل صوتی و تصویری برنامه معرفت

22 شهریور ماه 92


در این برنامه عقل و تفکر در اندیشه های ابن سینا مورد بحث قرار گرفت.


فایل صوتی

فایل تصویری

تماشای برنامه از آپارت (با تشکر از وبسایت معرفت)برچسب‌ها: اندیشه های حکیم ابن سینا, سخن ابن سینا و بیان بهمنیار, استاد ابراهیمی دینانی
+ نوشته شده در شنبه بیست و سوم شهریور 1392ساعت 6 توسط |


دانلود فایل صوتی و تصویری برنامه معرفت


15 شهریورماه 92


در این برنامه حق و حقانیت از دیدگاه ابن سینا مورد بحث قرار گرفت.


فایل صوتی

فایل تصویری

تماشای برنامه از آپارات (با تشکر از وبسایت معرفت)


با تشکر از اینکه نسبت به وبلاگ خود احساس مسئولیت می کنید.برچسب‌ها: اندیشه های حکیم ابن سینا, سخن ابن سینا و بیان بهمنیار, استاد ابراهیمی دینانی
+ نوشته شده در شنبه شانزدهم شهریور 1392ساعت 11 توسط |


دانلود فایل صوتی و تصویری برنامه معرفت


8 شهریورماه 92


در این برنامه تفکیک وجود از ماهیت، که اولین بار به زیبایی توسط ابن سینا بیان گردید، مورد بحث قرار گرفت.


فایل صوتی

فایل تصویری

تماشای برنامه از آپارات (با تشکر از وبسایت معرفت)برچسب‌ها: اندیشه های حکیم ابن سینا, سخن ابن سینا و بیان بهمنیار, استاد ابراهیمی دینانی
+ نوشته شده در شنبه نهم شهریور 1392ساعت 10 توسط |


دانلود فایل صوتی و تصویری برنامه ی معرفت


1 شهریور ماه 92


در این برنامه فرق حکمت بحثی با حکمت خسروانی مورد بررسی قرار گرفت.


فایل صوتی

فایل تصویری

تماشای برنامه از آپارات (با تشکر از وبسایت معرفت)برچسب‌ها: اندیشه های حکیم ابن سینا, سخن ابن سینا و بیان بهمنیار, استاد ابراهیمی دینانی
+ نوشته شده در شنبه دوم شهریور 1392ساعت 9 توسط |


دانلود فایل صوتی و تصویری برنامه ی معرفت 


25 مرداد 92


در این برنامه که مقدمه ای جهت شروع بحث جدید بود، خلاصه ای از اندیشه های حکیم ابن سینا و 

ضرورت مطالعه اندیشه ها از بیان شاگرد ایشان، بهمنیار، مورد بحث قرار گرفت.


فایل صوتی

فایل تصویری

تماشای فایل تصویری از آپارات (با تشکر از وبسایت معرفت)برچسب‌ها: اندیشه های حکیم ابن سینا, سخن ابن سینا و بیان بهمنیار, استاد ابراهیمی دینانی
+ نوشته شده در شنبه بیست و ششم مرداد 1392ساعت 17 توسط |


دانلود فایل صوتی و تصویری برنامه ی معرفت


18 مرداد 92


فایل صوتی

فایل تصویری

دانلود فایل تصویری از آپارات


با تشکر از ویسایت معرفت
با توجه به درخواست دوستان مبنی بر لینک شدن وبلاگ آن ها، گفتنی است : 

وبلاگ شما با افتخار لینک شد!برچسب‌ها: آثار شیخ عطار نیشابوری, استاد ابراهیمی دینانی
+ نوشته شده در شنبه نوزدهم مرداد 1392ساعت 11 توسط |


عید آمد و عید آمد وان بخت سعید آمد      برگیر و دهل می زن، کان ماه پدید آمد


+ نوشته شده در جمعه هجدهم مرداد 1392ساعت 1 توسط |


دانلود فایل صوتی و تصویری برنامه ی معرفت


11 مرداد 92 


فایل صوتی

فایل تصویریبرچسب‌ها: آثار شیخ عطار نیشابوری, استاد ابراهیمی دینانی
+ نوشته شده در شنبه دوازدهم مرداد 1392ساعت 22 توسط |

مطالب قدیمی‌تر